Privacyverklaring Antropomo

Antropomo verwerkt jouw persoonsgegevens doordat jij gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je persoonsgegevens aan Antropomo verstrekt. Wanneer jij bij Antropomo een product of dienst bestelt, dan gebruikt Antropomo jouw persoonsgegevens om jouw bestelling af te handelen.

De persoonsgegevens die Antropomo bewerkt zijn onder meer jouw voor- en achternaam, betalingsgegevens, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Jouw persoonsgegevens worden ook verwerkt voor het versturen van nieuwsbrieven. Ontvang jij liever geen nieuwsbrieven meer? Bij iedere nieuwsbrief die jij van Antropomo ontvangt staat een uitschrijfconstructie opgenomen.

Antropomo gaat altijd zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die jij aan Antropomo verstrekt worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming behandeld.

Antropomo heeft niet de intentie om jouw persoonsgegevens te verzamelen als jij jonger bent dan 16 jaar, tenzij jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers daarvoor toestemming hebben gegeven. Ben je minderjarig? Neem dan contact op met Antropomo via info@antropomo.nl, dan zal Antropomo jouw persoonsgegevens verwijderen.

Antropomo zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Ook zal Antropomo jouw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst die jij met Antropomo sluit, jij daartoe toestemming hebt verleend of als Antropomo daartoe wettelijk verplicht is. Als jouw persoonsgegevens wel worden gedeeld met derden, dan sluit Antropomo met hen een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ook zij – net als Antropomo – zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan.

Worden jouw persoonsgegevens door Antropomo bewaard? Dan heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Jouw verzoek kun je richten aan Antropomo via info@antropomo.nl.